เกี่ยวกับบริษัท เบญจะ ไอ.ที. จำกัด

Company Profile

     ชื่อบริษัท                บริษัท เบญจะ ไอ.ที. จำกัด

                                 Benja I.T. Co., Ltd.

     ทุนจดทะเบียน          5 ล้านบาท

     ที่ตั้งสำนักงาน          66/40 ถนนพหลโยธิน  แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220

     โทรศัพท์                +66 (0) 2522-7632-3

     โทรสาร                  +66 (0) 2552-7694

     เว็บไซต์                  http://www.benja-it.com

 

ผู้ก่อตั้ง

      บริษัท เบญจะ ไอ.ที. จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2548 โดยคุณรังสิมันต์ สุทธิ์จิตต์จูล และทีมงานมืออาชีพซึ่งมีประสบการณ์ด้านไอที มานานกว่า 20 ปี โดยบริษัทฯ มุ่งดำเนินธุรกิจทางด้านการจัดจำหน่าย วางระบบ ประมูลงาน ระบบคอมพิวเตอร์, อุปกรณ์ต่อพ่วงระบบเครือข่าย รวมถึงการซ่อมบำรุง และการให้บริการทำสัญญาบริการเป็นรายปี ด้วยสินค้าที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับตรงตามความต้องการของลูกค้า

 

ที่มาของบริษัทฯ

      ด้วยความมุ่งมั่นของการให้บริการ และ จากประสบการณ์ โดยความรับผิดชอบต่อผลงานที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า เป็นเหตุให้กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีได้ร่วมมือกันพัฒนา บริษัท เบญจะ ไอ.ที. จำกัดให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นเรื่อยๆ โดยมุ่งเน้นการจำหน่ายและบริการสินค้าที่มีความก้าวล้ำทางเทคโนโลยีให้มีคุณภาพที่ดี แก่ลูกค้าจนได้รับความพึ่งพอใจ

ภายใต้สโลแกนที่ว่า "ก้าวหน้า ก้าวล้ำ ก้าวนำ. . .บริการ"

               

      บริษัทฯ มุ่งเน้นคุณภาพและการบริการ เป็นสิ่งที่ทางบริษัทฯยึดมั่นเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรก โดย รับผิดชอบการจำหน่ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง บริการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ รับงานติดตั้ง งานซ่อม งานบำรุงรักษารายปี  วิเคราะห์และออกแบบวางระบบคอมพิวเตอร์ ห้องคอมพิวเตอร์ ระบบไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ ระบบกล้องวงจรปิด บริษัทฯ มีผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบและติดตั้งระบบเครือข่าย ทั้งระบบไฟเบอร์ออฟติค ระบบอินเตอร์เน็ตทั้งในอาคารและนอกอาคาร รวมถึงระบบเครือข่ายไร้สายและอุปกรณ์ไอทีต่างๆ บริษัทฯ เราเลือกอุปกรณ์และทำงานด้วยมืออาชีพ  เพื่อให้บริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าในราคาที่เหมาะสมยุติธรรมด้วยความมั่นใจและจริงใจ

 

การดำเนินงาน

      บริษัทฯ ได้ให้บริการแก่ลูกค้าทั้งภาคเอกชน ภาคราชการ และ สถานศึกษา รวมถึง มหาวิทยาลัย ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตลอดจนระบบคอมพิวเตอร์ บริษัทฯ มีความพร้อมทั้งทางด้านบุคลากร, ผลิตภัณฑ์และ การบริการซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการรวมทั้งการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดวางระบบต่างๆ จนได้รับความไว้วางใจจากผู้แทนจำหน่ายสินค้าต่างๆให้เป็นตัวแทนจำหน่ายโดยมีโครงสร้าง การดำเนินธุรกิจแบ่งออกเป็นดังนี้

 

1.  การให้บริการคำปรึกษา ออกแบบ ระบบคอมพิวเตอร์

 • คอมพิวเตอร์ SERVER
 • คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลทั่วไป
 • ระบบเครือข่าย
 • ระบบอินเตอร์เน็ต

 

 

2.  การให้บริการคำปรึกษา ออกแบบ และ พัฒนาระบบเครือข่าย

 • บริษัทฯให้บริการติดตั้งระบบสายสัญญาณ ระบบไฟฟ้า ระบบเครื่องปรับอากาศ และ ระบบเครือข่าย
 • บริการซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ และ ระบบเครือข่าย

 

3.  การให้บริการคำปรึกษา ออกแบบ และ วางระบบอินเตอร์เน็ต

 • บริษัทฯ – สำนักงาน (ADSL Internet)
 • อพาร์ทเม้นต์ – ห้องพัก (HomePNA and ADSL Internet)
 • โรงแรม (VDSL and ADSL Internet)

 

4. การให้บริการคำปรึกษา ออกแบบ และ วางระบบรักษาความปลอดภัย

 • ระบบ CCTV
 • ระบบ Card Access Control Door
 • ระบบ Finger Scan Access Control Door

 

5. การให้บริการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

 • คอมพิวเตอร์ SERVER
 • คอมพิวเตอร์ PC, Notebook
 • เครื่องพิมพ์รุ่นต่างๆ
 • อุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ

 

6. การให้บริการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ แบบรายปี (Preventive    Maintenance)

     เพื่อป้องกันปัญหาของอุปกรณ์ เช่น เครื่องทำงานช้า เครื่องติดไวรัส ข้อมูลสูญหายหาย เครื่องเสียไม่มีเครื่องทดแทนระหว่างซ่อม เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายและความล่าช้าของงาน ควรมีการดูแลจัดการ ป้องกันที่ถูกวิธีจากช่างมืออาชีพ ปัญหาต่างๆ จะหมดไปโดยทำสัญญารายปี ของอุปกรณ์ต่างๆ เช่น

 • เครื่องSERVER
 • เครื่องคอมพิวเตอร์ PC, Notebook
 • เครื่องสำรองข้อมูล
 • เครื่องพิมพ์รุ่นต่างๆ

 

7. จำหน่าย อุปกรณ์ไอทีและวัสดุสิ้นเปลือง

 • อุปกรณ์ต่อเชื่อมและสายสัญญาณต่างๆ
 • ตลับหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ Laser
 • ตลับน้ำหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ InkJet
 • ตลับผ้าหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ต่างๆ

 

บริษัทฯ ให้การบริการตรวจซ่อม และบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์หรือระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ให้อยู่ในสภาพที่ดีและสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้จะอยู่ในขอบเขตต่อไปนี้

           

          1. เมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เกิดความชำรุดบกพร่องบริษัทฯ มีทีมงานที่คอยให้ คำปรึกษา แนะนำผ่านทางโทรศัพท์ โทรสารหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) ในวันเวลาทำการของผู้ให้บริการ (8.00 – 17.00)        วันจันทร์ – ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดประจำปี ภายในระยะเวลานี้

               1.1 ในกรณีที่เครื่องคอมพิวเตอร์หรือระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ใช้งานได้แต่ไม่สมบูรณ์   บริษัทฯ มีทีมงานที่คอยให้คำปรึกษาภายในเวลา 2 ชั่วโมงทำการ นับแต่เวลาที่ได้รับแจ้ง

               1.2 ในกรณีที่เครื่องคอมพิวเตอร์หรือระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ขัดข้องเล็กน้อย บริษัทฯ มีทีมงานที่คอยให้คำปรึกษาแนะนำภายในเวลา 4 ชั่วโมงทำการ นับแต่เวลาที่ได้รับแจ้ง

           2. เมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์หรือระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ เกิดความชำรุดบกพร่อง บริษัทฯ จะจัดส่งพนักงานไปดำเนินการแก้ไขซ่อมแซม  ในวันเวลาทำการของให้บริการ (8.00 – 17.00)   วันจันทร์ – ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดประจำปี ภายในระยะเวลาภายในเวลา 24 ชั่วโมงทำการนับแต่เวลาที่ได้รับการร้องขอ

           3. เมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์หรือระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ชำรุดเสียหาย  บริษัทฯ จะทำการแก้ไขซ่อมแซม ตลอดจนเปลี่ยนอะไหล่ที่เสียหาย ให้ภายในเวลา 3 วันทำการนับแต่วันที่ได้เข้าไปดำเนินการ และหากบริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขซ่อมแซมให้แล้วเสร็จภายใน 3 วันทำการบริษัทฯ จะจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์หรือระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่สามารถใช้ทดแทนได้ มาให้ใช้งานทดแทน

 

 

 

 

 

 

Visitors: 94,506