งานสัมมนาประจำปี Korea By Benja

 
 
ครบรอบ 10 ปี บริษัท เบญจะ ไอ.ที. จำกัด
สัมมนาดูงาน ณ ประเทศเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 3-7 เมษายน 2558
Visitors: 97,314