บริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนบ้านโป่ง

 
       
 
 
บริษัท เบญจะ ไอ.ที. จำกัด
บริจาค เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 ชุด 
โครงการ ห้องสมุดเพื่อน้อง
โรงเรียนบ้านโป่ง ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย
Visitors: 96,387