บริจาคคอมพิวเตอร์ โรงเรียนบ้านเขารวก (ร่วมมิตรพัฒนา)

บริษัท เบญจะ ไอ.ที. จำกัด ร่วมกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินทรวิเชียร
ร่วมบริจาค เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 ชุด เพื่อสนับสนุนการศึกษาให้กับ
โรงเรียนบ้านเขารวก (ร่วมมิตรพัฒนา)
หมู่ที่ 4 ถนนสระบุรี-หล่มสัก บ้านเขารวก ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 18240

Visitors: 97,314