การทำงานที่ต่างประเทศ

งานติดตั้ง Video Conference ที่ประเทศ อเมริกา, ออสเตรเลีย, อังกฤษ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Visitors: 94,509